• Varene sendes når vi mottar melding fra banken om at varene er betalt.
  • Varene blir levert til Oslo og Bergen hver 14. dag.
  • Dersom det er transportskade på portelementer eller beslag skal dette merkes på fraktbrev og taes bilde av.  Bilde må sendes til leif-helge@portkongen.no omgående før montering.  Hvis port blir montert med skade har du ingen rett til erstatning.